UndersideSliderImg.jpg

DSM Teknik

News

Anlæg

DSM har netop fremstillet et luftrensningsanlæg til Lesni.

Anlægget blev fremstillet i SMO som er et højlegeret stål og som stiller høje krav til svejseprocedurer.

Der blev lavet en prøve-opstilling hos DSM til testkørsel. Efter testkørselen blev anlægget pakket ned i 7 stk. 40 fods containere og sendt med skib til USA.

DSC_0190.JPG

kef.jpg

DS/ISO 9001-2008

- Det er en vigtig dag for os, sagde fabriks chef Villy Beblein, da DSM bestod kravene til DS/ISO 9001-2008 kvalitets system.

DSM blev certificeret af TÛV, som også vil stå for overrækkelsen i juli måned.

– Certificeringen vidner om en systematik og stræben efter kvalitet, som vi har arbejdet efter i mange år, og DS/ISO 9001 er blot én af mange milepæle, hvor vi hele tiden forsøger at bekræfte vores kunder i deres valg af DSM A/S som en kompetent og innovativ samarbejdspartner når det gælder maskin- og stål konstruktioner, siger Villy Beblein.

Han understreger at implementeringen af DS/ISO 9001-2008 har været en meget lærerig proces for hele organisationen, og det har styrket opmærksomheden på, hvordan man hele tiden kan blive bedre og flytte sig for kunderne i alle processer i virksomheden.

Certifikat_EN_ISO_9001.pdf

 

iso9001.png

GRØN SMILEY

DSM har d. 14.04.14 fået tildelt en GRØN SMILEY på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Dette er et signal til omverdenen om at DSM har styr på arbejdsmiljøet.

 

Under besøget blev følgende fremhævet

  • Produktionsområdet fremstod ryddeligt og struktureret
  • Medarbejderne havde gode vaner omkring brug af værnemidler og udsugning
  • Der var en struktureret problemløsning i forbindelse med APV
  • Et godt greb om det psykiske arbejdsmiljø

 

Hos DSM lægger vi vægt på et godt  arbejdsmiljø og har en velfungerende arbejdsmiljøorganisation 

smiley.jpg

FLYTNING AF DUPONT AFDELING

DSM A/S har i december 2013 afsluttet entreprisen af flytningen af Dupont afdeling i Tønder til Duponts danske hovedafdeling i Grindsted.

Flytningen bestod i at nedtage alt produktionsudstyr, hvoraf meget måtte skilles ad i mindre bidder for at kunne komme ud. Desuden var der demontering af el og udsugning.

Efter transporten fra Tønder blev afdelingen atter genetableret i Grindsted. Der var en del smedearbejde, da området hvor maskinlinien skulle stå, havde andre dimensioner. Det bevirkede at en del skulle tilpasses. Trapper og platforme måtte bl.a. ændres til de nye forhold. Der blev tilsluttet et nyt udsugningsanlæg der kunne klare de strenge ATEX krav til støv. Mange meter rustfri rør til transport af støv blev svejst sammen. Alle maskiner og udsugning fik trukket nye EL-kabler.

Selve flytte opgaven tog ca. 1 måned, mens selve planlægningen i samarbejde med Dupont har taget henved 6 måneder.

Projektet har fungeret perfekt takket være vores dygtige håndværkere og det gode samarbejde vi havde med Dupont som var med på sidelinien fra start til slut.

Det vigtigste for os er at kunne se kunden i øjnene bagefter og erfare at de er tilfredse med resultatet. 

 

montage.jpg