UndersideSliderImg.jpg

DSM Teknik

Brancher

Maskinkonstruktion

Maskinkonstruktion

Vi kan tilbyde konstruktion og produktion af svejste maskinkonstruktioner.

Desuden har DSM stor erfaring i at udvikle totalløsninger for kunderne, hvilket vil sige komplette anlæg med montage, igangsætning, styring og indkøring.

Industri

Industri

DSM har fremstillet mange forskellige opgaver til industrien, hvilket betyder at vi besidder en betydelig knowhow og faglig ekspertise, som er til gavn for vore kunder.

DSM er fleksibel og indgår som sparringspartner både i udvikling af nye produkter og ændringer af eksisterende anlæg.

Miljø / Spildevand

Miljø og spildevand - DSM Teknik

DSM startede i 1992 med at udvikle maskiner til Miljøsektoren.

Eksempelvis har DSM produceret anlæg til transport, forvanding og opkoncentrering af slam, og anlæg til rensning af spildevand fra industrien.

Offshore

Brancher - offshore

DSM leverer produkter til offshore branchen.

Fødevareindustri

Fødevareindustri

DSM leverer produkter til fremstilling af fødevarer, samt udstyr til procesanlæg til fødevareindustrien.